ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ TeamWorkclubs.com รับจัดกิจกรรม WalkRally and Teambuilding "ทีมพัฒนากิจกรรม วอล์ค แรลลี่ และการทำงานเป็นทีม"
จัดอบรมสัมมนา
หลักสูตรเพื่อการทำงานเป็นทีม
หลักสูตรทัศนคติเชิงบวก
หลักสูตรละลายพฤติกรรมเพื่อทีม
หลักสูตรเกมส์เพื่อการเรียนรู้
หลักสูตรความภักดีต่อองค์กร เกมส์ เพลง ละลายพฤติกรรมสถิติ
 

เวลา

ปฎิทิน
 


www.teamworkclubs.com Facebook:nisit polpakdee        
Email : Pordeeteam@gmail.com 136 Dokmai,Pravate,Bangkok 10260 Telephone : 086 900 34350